regulaminy

 

Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych
i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas 1-8
SP37 w ZSO nr 8 w Gdyni

 

Podstawa prawna: art. 22ak ust. 1, ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
                              z 30 maja 2014 r., poz. 811)

 

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły, uczniowie otrzymują je bezpłatnie do korzystania w szkole i w domu, na okres każdego roku szkolnego w czasie całego cyklu nauki.
 2. Uczniowie wypożyczają podręczniki ze szkolnej biblioteki, po zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania i jego akceptacji podpisem.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia poświadczają podpisem znajomość regulaminu wypożyczenia bezpłatnych podręczników.
 4. Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni sprawdzają stan wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych i zgłaszają bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia w ciągu trzech dni od daty wypożyczenia. Bibliotekarz zapisuje zgłoszone uwagi.
 5. Uczniowie są zobowiązani do obłożenia otrzymanych podręczników i podpisania ich w wyznaczonym miejscu, tj. w tabelce wydrukowanej na wewnętrznej stronie okładki. Jeżeli książka nie posiada takiej tabelki, należy przygotować ją samemu. Tabela powinna zawierać wypisane w jednej linii: imię i nazwisko ucznia, klasę, rok szkolny.
 6. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw w wypożyczonym podręczniku.
 7. Dodatkowe wyposażenie podręcznika (np. płyty, mapy, plansze itp.) jest integralną częścią podręcznika i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.
 8. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki do biblioteki szkolnej.
 9. Oddawany podręcznik nie może mieć takich oznak zniszczenia jak: brak stron, popisanie, porysowanie, poplamienie, podarte/wyrwane kartki, rozklejone okładki, zalanie lub innych, utrudniających dalsze użytkowanie.
 10. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych nieujawnione w chwili wypożyczenia a wymienione w pkt. 9 i jest zobowiązany do wpłaty kosztów zakupu nowego podręcznika na konto szkoły.
 11. Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi. Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt ponosi rodzic/opiekun prawny dziecka, wpłacając kwotę zakupu nowego podręcznika na konto bankowe szkoły.
 12. Numer konta szkoły do wpłat za zniszczone lub zagubione podręczniki:
  43 1020 4900 0000 8902 3084 6926.
 13. W sprawie podręczników dla uczniów klas 4-8 SP prosimy pisać na jeden z poniższych adresów: biblioteka@zso8gdynia.pl
  Lewandowska.Marzena@zso8gdynia.pl
  wisniewska.hanna@zso8gdynia.pl
  W sprawie podręczników dla uczniów klas 1-3 SP prosimy pisać na adres:
  karbowska.katarzyna@zso8gdynia.pl 

Uwaga:
w czerwcu 2022 płacimy tylko cenę zagubionego podręcznika, bez kosztów przesyłki oraz bez ceny zeszytu ćwiczeń!!!

ceny podręczników są podane poniżej. Prosimy o niezaokrąglanie kwot !!!

potwierdzenie wpłaty należy przesłać na jeden z poniżej podanych adresów:

biblioteka@zso8gdynia.pl

Lewandowska.Marzena@zso8gdynia.pl

wisniewska.hanna@zso8gdynia.pl

 

&

 

W szkole obowiązują następujące podręczniki (w nawiasie -cena podręcznika i zeszytu ćwiczeń):

podręczniki i ćwiczenia dla klas I:

 
Nowi Tropiciele. Podręcznik. Klasa 1. Część 1-5, WSiP (11,88 zł za każdą część)
Nowi Tropiciele. Karty matematyczne Klasa 1. Część 1-5, WSiP (3,75 zł za każdą część)
Nowi Tropiciele. Karty ćwiczeń Klasa 1. Część 1-5, WSiP (3,75 zł za każdą część)
Tiger & Friends 1. Język angielski. Książka ucznia, Macmillan (29,70 zł)
Tiger & Friends 1. Język angielski. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan (12,00 zł)
 

podręczniki i ćwiczenia dla klas II:

 
Nowi Tropiciele. Podręcznik. Klasa 2. Część 1-5, WSiP (12,00 zł za każdą część)
Nowi Tropiciele. Karty matematyczne Klasa 2. Część 1-5, WSiP (3,95 zł za każdą część)
Nowi Tropiciele. Karty ćwiczeń Klasa 2. Część 1-5, WSiP (3,95 zł za każdą część)
Tiger & Friends 2. Język angielski. Książka ucznia, Macmillan (29,70 zł)
Tiger & Friends 2. Język angielski. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan (12,00 zł)
 

podręczniki i ćwiczenia dla klas III:

 
Nowi Tropiciele. Podręcznik. Klasa 3. Część 1-5, WSiP 
Nowi Tropiciele. Karty matematyczne Klasa 3. Część 1-5, WSiP
Nowi Tropiciele. Karty ćwiczeń Klasa 3. Część 1-5, WSiP
Tiger & Friends 3. Język angielski. Książka ucznia, Macmillan
Tiger & Friends 3. Język angielski. Zeszyt ćwiczeń, Macmillan

 

klasa IV

komplet= 9 podręczników (157,10zł)+4 zesz. ćwicz. (24,72zł)

English Class A1. Wyd. Pearson -podręcznik do j. angielskiego +zeszyt ćwiczeń Workbook (21,00zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Do dzieła! Wyd. NE -podręcznik do plastyki (7,00 zł)
Historia 4. Podróżę w czasie. Wyd. GWO – podręcznik (25,40 zł)

Jak to działa? Wyd. NE -podręcznik do techniki (9,40 zł)
Lekcja muzyki. Wyd. NE -podręcznik (7,00 zł)
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik+zeszyt ćwiczeń wersja C – Nowa wersja (26,90zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)

Między nami. Wyd. GWO – podręcznik do j. polskiego+ zeszyt ćwiczeń wersja B wyd. rozszerz. (26,90zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)

Tajemnice przyrody.  Wyd. NE- podręcznik do przyrody +zeszyt ćwiczeń (26,00zł +zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Teraz bajty. Wyd. MiGra -podręcznik do informatyki (7,50 zł)

klasa V

komplet dla ucznia = 10 podręczników (210,94zł)+4 zesz. ćwicz. (24,72zł)

English Class A1+. Wyd. Pearson -podręcznik do j. angielskiego + zeszyt ćwiczeń Workbook (27,00zł+zeszytćwiczeń-6,18zł)
Do dzieła! Wyd. NE -podręcznik do plastyki (7,50 zł)
Geografia Planeta Nowa. Wyd. NE -podręcznik (30,72 zł)
Historia. Podróże w czasie. Wyd. GWO -podręcznik do historii (29,90zł)
Jak to działa? Wyd. NE -podręcznik do techniki (9,40 zł)
Lekcja muzyki. Wyd. NE -podręcznik (7,50 zł)
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik +zeszyt ćwiczeń wersja C. Nowa wersja (29,60zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł) 
Między nami. Wyd. GWO -podręcznik do j. polskiego
+zeszyt ćwiczeń wersja B. Wyd. rozszerz. (29,60zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Puls Życia. Wyd. NE – podręcznik do biologii +zeszyt ćwiczeń (30,72 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Teraz bajty. Wyd. MiGra -podręcznik do informatyki (9,00 zł)

 

klasa VI

komplet dla ucznia = 10 podręczników (177,50zł)+4 zesz. ćwicz. (24,72zł)

English Class A2. Wyd. Pearson -podręcznik do j. angielskiego +zeszyt ćwiczeń Workbook (22,50+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Do dzieła! Wyd. NE -podręcznik do plastyki (7,50zł)
Geografia. Wyd. WSiP -podręcznik (24,00 zł)
Jak to działa? Wyd. NE -podręcznik do techniki (9,40zł)
Lekcja muzyki. Wyd. NE -podręcznik (7,50 zł)
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik
+ zeszyt ćwiczeń wersja C (24,50 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Między nami. Wyd. GWO – podręcznik do j. polskiego +zeszyt ćwiczeń- zadania sprawdzające wersja C (24,50 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Puls Życia. Wyd. NE – podręcznik do biologii  +zeszyt ćwiczeń (24,30 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Teraz bajty. Wyd. MiGra -podręcznik do informatyki. (9,00zł)
Wczoraj i dziś. Wyd. NE -podręcznik do historii (24,30zł)

 

klasa VII

komplet dla ucznia = 12 podręczników (282,89zł)+5 zesz. ćwicz. (30,90zł)

English Class A2+. Wyd. Pearson -podręcznik do j. angielskiego +zeszyt ćwiczeń Workbook (28,10zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Chemia Nowej Ery. Wyd. NE -podręcznik (25,00zł)
Decibel 1. Wyd. Nowela/WSiP -podręcznik do j. francuskiego  +zeszyt ćwiczeń  (29,49 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)

Do dzieła! Wyd. NE -podręcznik do plastyki (9,50zł)
Geografia. Wyd. WSiP -podręcznik + zeszyt ćwiczeń (24,00 zł+zeszyt ćwiczeń-
6,18zł)
Historia 7. Podróże w czasie. Wyd. GWO – podręcznik (29,30zł)

Lekcja muzyki. Wyd. NE -podręcznik (9,50zł) 
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik+zeszyt ćwiczeń -Ćwiczenia podstawowe (30,20zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Między nami. Wyd. GWO – podręcznik do j. polskiego +zeszyt ćwiczeń wersja B (30,00 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)

Mit Links 1. Wyd. Pearson/WSiP – podręcznik do j. niemieckiego +zeszyt ćwiczeń (29,49 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Puls Życia. Wyd. NE – podręcznik do biologii (31,00zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Spotkania z fizyką. Wyd. NE – podręcznik (27,60zł)
Teraz bajty. Wyd. MiGra -podręcznik do informatyki (9,20zł)

klasa VIII

komplet dla ucznia = 12 podręczników (295,19zł)+5 zesz. ćwicz. (30,90zł)

Chemia Nowej Ery. Wyd. NE -podręcznik (30,50zł)
Dziś i jutro. Wyd. NE -podręcznik do wos-u (9,50zł)
Decibel 2. Wyd. Nowela/WSiP -podręcznik do j. francuskiego  +zeszyt ćwiczeń (29,49 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Edukacja dla bezpieczeństwa. Żyję i działam bezpiecznie. Wyd. NE -podręcznik (9,50zł)

Geografia. Wyd. WSiP -podręcznik (28,00zł)
Historia 8. Podróże w czasie. Wyd. GWO -podręcznik do historii (29,30zł)
Matematyka z plusem. Wyd. GWO -podręcznik +zeszyt ćwiczeń. Ćwiczenia podstawowe (30,20 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)

Między nami. Wyd. GWO – podręcznik do j. polskiego +zeszyt ćwiczeń wersja B (30,00 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Mit Links 2. Wyd. Pearson/WSiP -podręcznik do j. niemieckiego +zeszyt ćwiczeń (29,49zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Puls Życia. Wyd. NE – podręcznik do biologii + zeszyt ćwiczeń (31,00 zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Repetytorium ósmoklasisty. Wyd. MacMillan -podręcznik do j. angielskiego +zeszyt ćwiczeń (28,10zł+zeszyt ćwiczeń-6,18zł)
Spotkania z fizyką. Wyd. NE -podręcznik (27,60zł)
Teraz bajty. Wyd. MIGra -podręcznik do informatyki (12,00zł)


Pełne nazwy wydawnictw:
GWO – Gdańskie Wydawnictwo Naukowe
MacMillan – MacMillan Education
NE – Nowa Era
WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

 

Regulamin pracy biblioteki szkolnej
w ZSO nr 8 w Gdyni

 
 1. Zadaniem biblioteki ZSO nr 8 w Gdyni jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych czytelnikom (uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom). Biblioteka prowadzi działania rozwijające zainteresowania uczniów oraz promujące czytelnictwo oraz stwarza warunki do posługiwania się technologią informacyjną.
 2. Biblioteka szkolna prowadzi we współpracy z innymi bibliotekami różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
 3. Czytelnicy  mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Rodzice uczniów wypożyczają zbiory na kartę dziecka. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu. Na ferie i dni wolne można wypożyczyć większą liczbę książek.
 5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych mu materiałów.
 6. Korzystający z księgozbioru podręcznego jest wpisywany do zeszytu odwiedzin.
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących dokumenty wypożyczone w bibliotece mogą być zastosowane kary, zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej (prace na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczania, zatrzymanie świadectwa
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia dokumentu wypożyczonego z biblioteki, czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone zgodnie z wyznaczonym terminem.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia z biblioteki, potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych.
 11. Najlepszemu czytelnikowi ( czytelnikom) na koniec roku szkolnego przyznawana jest nagroda .
 12. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Regulamin czytelni

 1. Czytelnia jest integralną częścią biblioteki i jest otwarta w takich samych godzinach jak biblioteka.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej.
 3. Do czytelni wchodzi się bez jedzenia i napojów. Plecaki, torby, okrycia itp. należy zostawić w wyznaczonym miejscu w części głównej biblioteki.
 4. Każdy odwiedzający wpisuje się do „Zeszytu odwiedzin czytelni”.
 5. Zgodę na korzystanie z nośników elektronicznych musi wyrazić bibliotekarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s